Aanbod - Tarieven

De DUIZENDKNOOP

psychodiagnostiek en psychotherapie  in Oostkamp

AANBOD

TARIEVEN

Onze groepspraktijk biedt diagnostische besluitvorming, psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen aan.

 

Met respect voor onze opleiding, vertrekken we allen vanuit een integratieve aanpak, die de uniciteit van elke hulpvraag en aanmelding centraal stelt.

 

Diagnostiek

 

  • Intelligentie-onderzoek (SON-R, WPPSI-III, WISC-V)

zowel in functie van ruimere beeldvorming als ten behoeve van opstart monodisciplinaire logopedie

  • Concentratie-onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek

 

Therapie bij

 

  • gedragsproblemen
  • ontwikkelingsproblemen
  • emotionele problemen (angst, depressie, zingevingsvragen,...)
  • rouw en verlies
  • relatieproblemen

 

 

 

Consult in de praktijk: 50 euro (een sessie duurt ongeveer 50 min)

 

Consult op huisbezoek: standaard 60 euro + verplaatsingskosten (0.35/km). Bij verplaatsingen buiten een straal van 10 km wordt het standaardtarief verhoogd met 10 euro/10 km.

 

Diagnostisch onderzoek: het gehanteerde tarief loopt samen met het tarief voor een therapeutisch consult en gebeurt in samenspraak met de cliƫnt.

 

Opmaak van verslag: 50 euro

 

Indien een afspraak niet kan doorgaan, vragen we u dit met aandrang, behoudens overmacht, minstens 24 uur op voorhand te willen melden. Zoniet kan de afspraak aangerekend worden volgens gangbaar tarief.